Kapittel 21

Jesus viser seg for disiplene ved Tiberiassjøen

v 1 "OK da - så tar jeg med en til!"
v 2 Tallsymbolikk
v 3 Det er synd å fiske... 
v 3 Hvem er sjefen?
v 4 Gjenkjennelse
v 5 Endring av status
v 6 Forskjellen på høyre og venstre
v 7 Hjelp til å gjenkjenne Jesus - en tid for alt 
v 7 Jesus-begeistring
v 7 Enda mer kappe
v 8 De ansvarsfulle seks
v 9 Klart for måltid
v 9-10 Kom med det du har - en tid for alt 
v 10 Å bli regnet med
v 11 Hvorfor valgte de å telle? - mer tall
v 11 "153"
v 11 Statistikk med en dypere mening - en tid for alt
v 11b Det holder det...!
v 12 Troens landskap
v 12 Han er alltid i nærheten - en tid for alt
v 13 Fram og tilbake er ikke alltid like langt! 
v 14 En naturlig progresjon?

Jesus og Peter

v 15 Elsker du meg mer enn…?
v 15 En disippels kall - en tid for alt
v 15-17 Å leva det er å elska
v 15 Hvem eller hva er 'disse'?
v 15-17 Hva er egentlig oppdraget? 
v 16 Hva mener du med 'elsker du meg'?
v 17 "He came down to my level"
v 17 Et klokt svar
v 17 Herren min forsørger
v 18 Ingen er så trygg i fare
v 19 Går det an å forstå en profeti?
v 19 Kallets kjerne
v 20 Den helt spesielle relasjonen
v 21-22 Bekreftelse igjen og igjen
v 22 Hva angår det deg?
v 22b En disippels kall - et tid for alt
v 23 Hva var det han egentlig sa?
v 24 Underskrift
v 24-25 Utvalg
v 25 Dette kunne jeg skrevet selv! 
v 25 Det handler om små glimt
Snipp, snapp, snute?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar