onsdag 13. januar 2010

Nyttige bøker

  • Culpepper, R. Alan: Anathomy of the Fourth Gospel - Fortress Press Philadelphia 1989
  • Duke, Paul D.:  Irony in the Fourth Gospel - John Knox Press Atlanta 1985
  • Jervell, Jakob: Ingen har større kjærlighet - Johannesevangeliets Jesusbilde - Universitetsforlaget Oslo 1978
  • Kvalbein, Hans: Hovedtanker i Johannesevangeliet - Lunde forlag Oslo 1970
  • O´Day, Gail R.: Revelation in the Fourth Gospel - Fortress Press Philadelphia 1986
  • Sanders, J. N.: The Gospel Acc. to St. John - Harper's NT Commentaries Hendrickson Peabody MA 1988
  • Schnackenburg, Rudolf: The Gospel Acc. to St. John - Vol. I-III - Crossroad Publishing New York 1990
  • Skaaheim, Anfin: Johannesevangeliet - i "Bibelverket" Luther/Lunde Oslo 1990
  • Wisløff, Fredrik:  Johannes-evangeliet - i "Bibelverket" Luther/Lunde Oslo 1969

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar