torsdag 14. januar 2010

3. Evangeliet som en bevisst struktur

Ovenfor nevnte jeg at det er sannsynlig at utvelgelsen av de syv miraklene er gjort for å få fram et vidt spekter av åndelige sannheter. Den stramme redigeringen sier noe om at heller ikke progresjonen er tilfeldig.

3.1. Bryllupet i Kana – det første under
Johannes presiserer at det er under bryllupet i Kana (Joh. 2:1ff) at Jesu første under finner sted. Når dette ikke er nevnt hos synoptikerne, kan det være fordi de ikke så det som bemerkelsesverdi sammenliknet med mange av de andre undrene som de har valgt å berette om? Jeg er tilbøyelig til å tro det. ”Vitsen” med å redde en fest ved å gjøre vann til vin sammenliknet med store mirakler og helbredelser kan virke litt spesielt.
Kanskje mange av disiplene også tenkte slik. Johannes unnlater ikke å få fram disiplenes manglende innsikt ved gjentatt bruk av ironi senere i kapittelet. Vi skal se mer på dette senere.

Hvorfor er det viktig for Johannes å ta det med dette underet?

En forklaring er at han tar det med nettopp fordi de andre ikke gjorde det, og han ønsker å vise bredden, men jeg er ikke fornøyd med en slik forklaring. Dersom det bare var for å få bredden av ”gjerninger” kunne han ha laget en liste med forskjellige undre uten å beskrive dem i detalj.

La meg foreslå en spiritualistisk fortolkning av dette underet:

3.1.1. Rammen: Selve bryllupet


Presiseringen av at dette er det første underet er kanskje den viktigste informasjonen i denne perikopen. Etter prologen og beretningen om Jesu dåp – selve overgangsriten som fungerer som startskuddet på Jesu tjeneste og ”den nye æra”, er det i et spiritualistisk perspektiv veldig interessant at det begynner med et bryllup.
La oss tenke oss at det er den samme Johannes som også har skrevet Åpenbaringsboken. Er det mulig å tenke at heller ikke Johannes hadde oppdaget hvor bemerkelsesverdig det var at Jesu første under faktisk fant sted i et bryllup før han hadde vært på Patmos? Det eskatologiske scenario begynner med nettopp et bryllup!

3.1.2. Innholdet: Forvandlingen

I tillegg til forvandlingen, er det veldig mange aspekter vi kan fokusere på i selve innholdet. Jeg vil her bare ramse opp noen få ting, men utdypningen må vente til detaljeksegesen.

Moren - hun er ikke nevnt som viktig i prologen – men her er hun en viktig og ”forløsende” faktor… Er kvinnen som fødte ham rent fysisk på ny en form for fødselshjelper?

Kjøkemesteren og tjenerne – tjenerne (de ”enkle”) som gjør det som Jesus gir befaling om uten å stille spørsmål får en innsikt som den som burde hatt det (kjøkemesteren) ikke har. Disiplene (de ”enkle”) får etter hvert en innsikt som de som burde hatt det (fariseerne og de skriftlærde) ikke har. Jfr. Kjøkemesteren som ikke viste hvor vinen var kommet fra (2:9) og Nikodemus som ikke visste hvor vinden kommer fra (3:8).

Forvandlingen av vann til vin

Det er dette som er kjernen i innholdet, men hva er den spiritualistiske betydningen?

Her er det tre faktorer:

1. vannet,
2. forvandlingen og
3. vinen.

Like lite som det er en tilfeldighet at rammen i det første underet er et bryllup, er det at selve underet er en forvandling. Det er et signal om hva Jesus kom for å initiere.
Vann og vin kan assosiere til dåp og nattverd, men at det skjer en forvandling gjør en slik fortolkning komplisert. Kan det skje en forvandling fra dåp til nattverd?

Vinen blir ofte forbundet med Den hellige ånd. I Joh 7:37ff inviterer Jesus de tørste til å komme og drikke og fortsetter med: ”Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.” Og her er Johannes tydelig: Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få.
Det virker derfor underlig dersom vann symboliser Ånd som forvandles til vin som også symboliserer Ånd.

Det som jeg mener gir et glimt av en mulig spiritualistisk fortolkning er bruken av renselseskarene i prosessen – dette var vannkar som ble benyttet i jødenes renselsesskikker (2:6). Det som gjør dem interessante er at de ikke var fylt med vann i utgangspunktet.

Dersom det var forvandling av vannet som var ment å være det spirituelle fokus, hvorfor var det da nødvendig at vannet skulle i renselskarene først? Ville det ikke da være like naturlig å øse vann fra brønnen direkte i serveringskrukkene for så å bære det inn til gjestene?

Renselseskarene står som symboler på skikker som hørte til den gamle pakt. Forvandlingen Jesus kommer med vil også bety forvandling for gamle skikker. Riter vil få et nytt innhold, og det innholdet er helt unikt. Den nye vin er bedre enn alt som har vært før.

Det er også interessant å tenke seg at den vinen som først ble servert, representer Den hellig ånd mens vi enda befinner oss her i verden, mens den siste og beste vinen er det fellesskap med Den hellige ånd vi skal dele i evigheten (se: Sparing).


Og slik kan vi fortsette å analysere de seks andre undrene også.

Les mer om dette: HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar