torsdag 14. januar 2010

2. Evangeliet som spiritualistisk dokument

Dersom hensikten er å presentere alt fra et guddommelig perspektiv vil det være logisk å tenke at hver enkelt hendelse vil ha en dypere spiritualistisk betydning. Det er også interessant å legge merke til at menneskene som er med på eller er vitne til hendelsen ikke selv oppfatter det spiritualistiske i det som skjer. De framstilles snarere som naive overfor denne dimensjonen – noe som forsterkes av forfatterens bruk av ironi.

Seleksjonen av de syv miraklene som Johannes har valgt å ta med virker også veloverveid i den forstand at de får fram et vidt spekter av åndelige sannheter – riktignok dersom man er våken for dem. Det samme kan man si om utvalget av de syv ”jeg er” sitatene.

Fraværet av innstiftelsesordene under det siste måltid er med på å understreke det spiritualistiske motiv. Det siste måltidet som Jesus hadde med disiplene er i følge Johannes ikke påskemåltidet – i hans beretning blir Jesus korsfestet den dagen påskemåltidet skulle spises. Johannes gjør ikke et stort poeng av dette, men det kommer som en kort bemerkning i 18:28 – ”Selv gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet.”

Hvis det er riktig som jeg allerede har hevdet at ”alt” som er tatt med er gjort fordi det har en åndelig betydning, må det også gjelde denne opplysningen. Dersom det er apostelen som har skrevet dette, er det overveiende sannsynlig at han kjente de synoptiske evangeliene. Da er det også sannsynlig at han på dette punktet er historisk korrekt, men at han ikke bryr seg med å utfordre en allerede befestet tradisjon. På enkel måte lar han det komme med sin beretning – så får leserne selv vurdere.

At Johannes ikke var fremmed for typologisering viser Jesu bruk av beretningen om kobberslangen under samtalen med Nikodemus (3:14). Nå lar han leserne tenke selv: Har virkningen av Jesus opphøyd på korset paralleller i Israels historie? Gir Jesu korsfestelse liv til dem som ”ser” på ham på samme måte som menneskene som slangen hadde sprøytet med dødelig gift fikk liv da de så på kobberslangen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar