torsdag 14. januar 2010

Johannesevangeliet – en liten introduksjon

Sammenliknet med de synoptiske evangeliene (Matteus, Markus og Lukas) framstår det fjerde evangeliet som svært annerledes. Da det ble gjort koblinger mellom evangelistene og de fire vesenene som er beskrevet av profeten Esekiel (Esek 1:4–10) og i Johannes' åpenbaring (Åp 4:2–8), var det ingen tilfeldighet at ørnen skulle symbolisere Johannes.

Johannes ser Jesus-hendelsen ”ovenfra”, og har en helt klar hensikt med det han skriver:
”Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.” Joh 20:30-31

Dersom vi antar at evangeliet og Johannesbrevene har samme forfatter, finner vi samme klare målsetting bak brevskrivingen:
Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.
1 Joh 5:13

Å kjenne forfatterens agenda kan være et greit utgangspunkt når man skal tilnærme seg stoffet. Jeg mener at dette må tillegges mer vekt når spørsmålet om forfatterskapet drøftes. De fleste teologer er skeptiske til å tilskrive apostelen Johannes forfatterskapet – hovedsakelig på grunn av evangeliets manglende fokus på historisitet. Det finnes riktignok noen unntak, og selv om det ikke er viktig for evangeliets verdi, har jeg ”landet” på at jeg mener at forfatteren er apostelen. Da tar jeg utgangspunkt i evangeliets hensikt og komposisjon. Først skal vi likevel se på

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar